Bảo mật thông tin

25/08/2019

 

1. Mục đích và phạm vi thu thập

Thông tin cá nhân của Khách hàng chỉ được dùng trong những mục đích sau đây 

Hỗ trợ việc đặt xe và cung cấp xe cho Khách hàng.

Liên lạc với Khách hàng trong cho mục đích tiếp thị của Công ty. 

Nâng cao chất lượng dịch vụ thuê xe tự lái và hỗ trợ Khách hàng.

Giải quyết các sự vụ và tranh chấp phát sinh liên quan đến việc sử dụng dịch vụ trên Sàn giao dịch.

Cung cấp thông tin cho các Cơ quan thực thi Pháp luật theo yêu cầu. 

Khi khách hàng đăng ký tài khoản didulichgiare.com hoặc qua khung chat Zalo, Facebook thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập tài khoản bao gồm:

+ Tên đăng kí, số điện thoại, tên tài khoản Zalo, Facebook 

+ Email, mật khẩu 

1.1 Phạm vi sử dụng thông tin

Công ty sử dụng thông tin Khách hàng cung cấp để: 

Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Khách hàng và Công ty 

Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của Khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo Khách hàng 

Liên lạc và giải quyết với Khách hàng trong những trường hợp đặc biệt;

Không sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến đặt xe và cung cấp xe.

Trong trường hợp có yêu cầu của Pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân của Khách hàng khi có yêu cầu từ Cơ quan Tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, Tòa án, Cơ quan Công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của Khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của Khách hàng. 

1.2 Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Khách hàng thuê xe tự lái sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự Khách hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của Khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Công ty. 

1.3 Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin

Thông tin Cá nhân của người dùng có thể được chuyển giao, truy cập hoặc tiết lộ cho bên thứ ba để phục vụ các Mục đích và Mục đích Bổ sung. Ngoài ra, Công ty TNHH Du Lịch Giá Rẻ Việt Nam có thể làm việc với các công ty, nhà cung cấp dịch vụ hoặc cá nhân khác để thay mặt Công ty TNHH Du Lịch Giá Rẻ Việt Nam thực hiện các chức năng, và vì vậy có thể cung cấp quyền tiếp cận hoặc tiết lộ Thông tin Cá nhân của người dùng cho nhà cung cấp dịch vụ hoặc bên thứ ba đó. Bên thứ ba bao gồm, nhưng không giới hạn:

Các đối tác của Công ty TNHH Du Lịch Giá Rẻ Việt Nam, bao gồm các bên Công ty TNHH Du Lịch Giá Rẻ Việt Nam cộng tác trong các sự kiện, chương trình và hoạt động nhất định;

Các công ty tổ chức sự kiện và nhà tài trợ sự kiện;

Các công ty nghiên cứu thị trường;

Các nhà cung cấp dịch vụ, bao gồm, các nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) về cơ sở hạ tầng, phần mềm và công tác phát triển;

Các cố vấn chuyên môn và kiểm toán viên bên ngoài, bao gồm cố vấn pháp lý, cố vấn tài chính và chuyên gia tư vấn;

Các tổ chức khác trong Công ty TNHH Du Lịch Giá Rẻ Việt Nam; 

Các cơ quan Chính phủ để thực hiện các quy định của pháp luật.

Thông tin Cá nhân cũng có thể được chia sẻ liên quan đến giao dịch doanh nghiệp, ví dụ như bán chi nhánh hoặc bộ phận, sáp nhập, hợp nhất, hoặc bán tài sản, hoặc trong trường hợp hiếm là giải thể doanh nghiệp. 

2. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin 

Công ty TNHH Du Lịch Giá Rẻ Việt Nam

Địa chỉ: 3/129f quốc lộ 22, ấp đình, Tân Xuân, Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Telephone: 0838.4444.88

Email: info@didulichgiare.com

2.1 Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản qua app thuê xe tự lái hoặc website và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Du Lịch Giá Rẻ thực hiện việc này.

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Sàn giao dịch TMĐT Du Lịch Giá Rẻ. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Du Lịch Giá Rẻ sẽ xác nhận lại thông tin, có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn khách hàng khôi phục và bảo mật thông tin.

2.2 Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích, phạm vi đã thông báo

Người dùng có quyền gửi khiếu nại liên quan đến việc thực hiện chính sách bảo mật thông tin đến Ban quản lí Sàn giao dịch TMĐT Du Lịch Giá Rẻ. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Sàn giao dịch TMĐT Du Lịch Giá Rẻ sẽ xác nhận lại thông tin, và có trách nhiệm phản hồi lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin. Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Tiếp nhận khiếu nại

Khách hàng gửi khiếu nại cho Sàn giao dịch TMĐT Du Lịch Giá Rẻ theo các kênh như email, điện thoại hoặc gửi văn bản trực tiếp đến địa chỉ của Sàn giao dịch. Bộ phận CSKH của Sàn giao dịch có trách nhiệm tiếp nhận và yêu cầu khách hàng nêu rõ nội dung khiếu nại và cung cấp các thông tin, tài liệu có liên quan.

Bước 2: Xác minh nội dung khiếu nại

Sau khi tiếp nhận, Bộ phận CSKH sẽ căn cứ trên nội dung khiếu nại, thực hiện phân loại và chuyển nội dung khiếu nại đến Bộ phận phụ trách để xử lý.

Bước 3: Tổng hợp kết quả xử lý khiếu nại khi và thực hiện phản hồi cho khách hàng (gọi điện thoại và/hoặc gửi email cho khách hàng).

3. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của thành viên trên Sàn giao dịch TMĐT Du Lịch Giá Rẻ được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Du Lịch Giá Rẻ. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Du Lịch Giá Rẻ sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Du Lịch Giá Rẻ.

Ban quản lí Sàn giao dịch yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán …, và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lí không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.